HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM WYBORÓW CZŁONKÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

7-8.11.2019                       ogłoszenie wyborów

12-20.11.2019                  rejestracja kandydatów w systemie wyborczym

22.11-4.12. 2019              weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN

5-6.12.2019                       weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN

9-11.12.2019                     weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym

16-20.12.2019                  wybory

06-15.01.2020                  wybory uzupełniające