HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM WYBORÓW CZŁONKÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

ZMIANA W HARMONOGRAMIE

7-8.11.2019                      ogłoszenie wyborów

12-20.11.2019                  rejestracja kandydatów w systemie wyborczym

22.11-4.12. 2019              weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN

29.11.-6.12.2019              ponowne otwarcie systemu wyborczego, rejestracja kandydatów

9-11.12.2019                    weryfikacja zgłoszeń

12.12.2019                       weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN

13.12.2019                       weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym

16-20.12.2019                  wybory

07-15.01.2020                  ewentualne wybory uzupełniające