STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

KOMUNIKAT O 2 TURZE uzupełniających

Warszawa, 10 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 9 stycznia zakończyła się pierwsza tura wyborów uzupełniających do  Komitetów PAN. W związku z nierozstrzygnięciem wyborów w kilku komitetach naukowych PAN należy przeprowadzić drugą turę wyborów uzupełniających. Druga tura odbędzie się w systemie wyborczym w dniach 10-13 stycznia. Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu wyborów w każdym z 77 komitetów naukowych PAN.

Uwaga: w drugiej turze głosowania na listach wyborczych będą widniały tylko osoby z pozycji 30 lub 30 i 29 z równą liczbą głosów, a każdy głosujący może zaznaczyć tylko jedną osobę na liście. W dniu 10 stycznia 2020 r. zostanie wysłany z systemu wyborczego e-mail do wszystkich wyborców z tych komitetów, w których jest niezbędne przeprowadzenie II tury, z prośbą o głosowanie.

Romuald Zabielski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Komunikat  o wyborach do Komitetów PAN

Warszawa, 23 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20 grudnia zakończyła się pierwsza tura wyborów do 77 Komitetów PAN. Spośród 10680 osób zarejestrowanych i uprawnionych do głosowania, ważne głosy oddało 9075 osób. Na tym etapie zakończył się proces wyborów w większej części komitetów PAN. W pozostałej części należy przeprowadzić drugą turę wyborów, ponieważ na 30 miejscu, lub w kilku przypadkach także na 29 miejscu, znajduje się po kilka osób z jednakową liczbą głosów. Druga tura wyborów odbędzie się w systemie wyborczym w dniach 7-9 stycznia, a ostateczne wyniki ogłoszone po 15 stycznia 2020r.

Uwaga: w drugiej turze głosowania na listach wyborczych będą widniały tylko osoby z pozycji 30 lub 30 i 29 z równą liczbą głosów, a każdy głosujący może zaznaczyć tylko jedną osobę na liście. W dniu 7 stycznia 2020 r. zostanie wysłany z systemu wyborczego e-mail do wszystkich wyborców z tych komitetów, w których jest niezbędne przeprowadzenie II tury, z prośba o głosowanie.

Romuald Zabielski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Informacja dla nowo wybranych Członków Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratulujemy wyborów na Członków Polskiej Akademii Nauk !

Uprzejmie informujemy, iż  uchwały o ważności wyboru członków rzeczywistych
i korespondentów Polskiej Akademii Nauk przyjęte na wczorajszej (5.12.2019)  sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym dopiero od tego dnia osoby wybrane na Członków PAN nabywają uprawnienia członkowskie między innymi w kontekście wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN, nowo wybrani Członkowie PAN mogą od 1 stycznia 2020, zgłaszać do Dziekanów odpowiednich Wydziałów PAN, chęć przynależności i brania udziału w pracach jednego lub dwóch Komitetów Naukowych PAN.


Warszawa, 26 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Wybory członków do komitetów PAN na kadencję 2020-2023 są w tym roku po raz pierwszy prowadzone drogą elektroniczną. Stworzone do tego celu narzędzie, system wyborczy, dobrze pełni swoją funkcję, natomiast nieco mniej sprawnie zadziałał przekaz informacji. W związku z głosami o zbyt późnym przekazaniu w niektórych uczelniach informacji do wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu rejestracji kandydatów do komitetów naukowych PAN informuję, że system wyborczy zostanie ponownie otwarty w dniu 29 listopada i pozostanie otwarty do 6 grudnia (godz. 23:59).

Wejście do systemu wyborczego znajduje się tutaj: https://wyborykomitety.pan.pl Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji zamieszczone są w menu „instrukcja wyborcza” – plik .pdf pt.: „Instrukcja do głosowania”.

Ponowne otwarcie systemu ma umożliwić zarejestrowanie się osobom uprawnionym, które nie zrobiły tego w dniach 12-20 listopada br. Uwaga: Osoby, które wcześniej dokonały prawidłowo rejestracji nie muszą podejmować żadnych działań. Osoby, które popełniły błędy przy rejestracji, np. w danych osobowych, nr ORCID lub błędnie wybrały komitet czy opcję „głosuję” – „kandyduję” będą miały w tym czasie możliwość ich poprawienia.

Wybory do komitetów (głosowanie w systemie wyborczym) odbędą się zgodnie
z zamieszczonym na stronie https://wyborykomitety.pan.pl harmonogramem. Prosimy o zalogowanie się do systemu wyborczego i zagłosowanie w dniach 16-20 grudnia 2019 r. W dniu rozpoczęcia głosowania, tj. 16 grudnia, wszyscy prawidłowo zarejestrowani wyborcy otrzymają drogą elektroniczną przypomnienie o głosowaniu.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Szanowni Państwo,

W procesie rejestracji w systemie wyborczym, prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzanie afiliacji. Przez afiliację rozumiemy nazwę uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego i inne.

Jednostki organizacyjne uczelni takie jak, na przykład, wydział, instytut itp. nie są rozumiane jako afiliacja.


Warszawa, 7 listopada 2019 r.

 Szanowni Państwo,

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają w szerokim przedziale czasu, to jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Mimo to zdecydowaliśmy o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów do wszystkich komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Przedsięwzięcie to jest bardzo poważne, ponieważ obejmuje grono ponad 30 tysięcy naukowców uprawnionych do głosowania i bycia wybranym do jednego z 78 komitetów PAN.

Zbudowany przez Zespół Teleinformatyki PAN system wyborczy, umożliwi przeprowadzenie wyborów drogą elektroniczną, co oszczędzi wiele czasu i pracy ludzkiej, a także kosztów druku kart do głosowania i korespondencji drogą pocztową. System do głosowania zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów, a także należytą ochronę danych osobowych. Z systemu można skorzystać dosłownie w każdym miejscu na kuli ziemskiej do którego dociera Internet. Zanim jednak przystąpimy do wyborów musimy wszyscy, którym zależy na jak najlepszej działalności komitetów jako organów integrujących społeczność akademicką całego kraju, zbudować bazę danych do celów wyborczych. Musimy się zarejestrować w systemie i w wyznaczonym czasie oddać głos. Stąd mój gorący apel do władz uczelni wyższych, instytutów PAN, instytutów badawczych, komitetów naukowych PAN oraz Wydziałów i Oddziałów PAN o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji po to, aby dotarła do jak największej liczby uprawnionych do głosowania.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdą Państwo na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym zostanie otwarta dnia 12.11.2019. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w wyborach.

Przy tej okazji chciałbym również gorąco podziękować wszystkim ustępującym Komitetom naukowym PAN za ich aktywność oraz szereg widocznych sukcesów wynikających z ich działalności na rzecz uprawianej nauki i rozpowszechniania wiedzy.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk