STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. 2020 poz. 759) umożliwia organizowanie i prowadzenie posiedzeń Komitetów Naukowych PAN za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W najbliższych tygodniach umożliwimy wszystkim Komitetom Naukowym PAN, które jeszcze nie odbyły swojego pierwszego posiedzenia w kadencji 2020-2023 r., przeprowadzenie takiego posiedzenia w postaci wideokonferencji w programie Microsoft Teams. W czasie wideokonferencji umożliwimy także wybór przewodniczącego i pozostałej części Prezydium Komitetu. W tym celu skontaktują się z Państwem pracownicy Wydziałów PAN, od których otrzymają Państwo na swoje adresy mailowe zaproszenia do programu Microsoft Teams oraz do systemu do głosowania.

Komitety które odbyły pierwsze posiedzenie, również mogą skorzystać z oferowanej przez PAN pomocy w przeprowadzeniu spotkania online poprzez program Microsoft Teams –
w tym celu prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim Wydziałem. Jednocześnie prosimy, aby te spotkania planować w nieco późniejszym terminie, ponieważ najbliższe 3-4 tygodnie chcemy zarezerwować na pierwsze posiedzenia i wybory przewodniczących Komitetów. W przypadku pytań prosimy uprzejmie o kontakt z odpowiednim Wydziałem PAN.


Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy zatwierdzone wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN

na kadencję 2020-2023 r.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

 1. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 2. Komitet Językoznawstwa PAN
 3. Komitet Nauk Demograficznych PAN
 4. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
 5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN
 6. Komitet Nauk Filozoficznych PAN
 7. Komitet Nauk Historycznych PAN
 8. Komitet Nauk o Finansach PAN
 9. Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 10. Komitet Nauk o Kulturze PAN
 11. Komitet Nauk o Literaturze PAN
 12. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 13. Komitet Nauk o Sztuce PAN
 14. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
 15. Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
 16. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 17. Komitet Nauk Politycznych PAN
 18. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
 19. Komitet Nauk Prawnych PAN
 20. Komitet Nauk Teologicznych PAN
 21. Komitet Psychologii PAN
 22. Komitet Słowianoznawstwa PAN
 23. Komitet Socjologii PAN
 24. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
 25. komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN
 26. Komitet Biologii Organizmalnej PAN
 27. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
 28. Komitet Biotechnologii PAN
 29. Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN
 30. Komitet Nauk Agronomicznych PAN
 31. Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN
 32. Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
 33. Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
 34. Komitet Astronomii PAN
 35. Komitet Badań Czwartorzędu PAN
 36. Komitet Badań Morza PAN
 37. Komitet Chemii Analitycznej PAN
 38. Komitet Chemii PAN
 39. Komitet Fizyki PAN
 40. Komitet Geofizyki PAN
 41. Komitet Krystalografii PAN
 42. Komitet Matematyki PAN
 43. Komitet Nauk Geograficznych PAN
 44. Komitet Nauk Geologicznych PAN
 45. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
 46. Komitet Akustyki PAN
 47. Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
 48. Komitet Automatyki i Robotyki PAN
 49. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 50. Komitet Budowy Maszyn PAN
 51. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
 52. Komitet Elektrotechniki PAN
 53. Komitet Geodezji PAN
 54. Komitet Górnictwa PAN
 55. Komitet Informatyki PAN
 56. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
 57. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 58. Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN
 59. Komitet Inżynierii Produkcji PAN
 60. Komitet Inżynierii Środowiska PAN
 61. Komitet Mechaniki PAN
 62. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
 63. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
 64. Komitet Transportu PAN
 65. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
 66. Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
 67. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
 68. Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 69. Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
 70. Komitet Nauk Klinicznych PAN
 71. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 72. Komitet Nauk Neurologicznych PAN
 73. Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
 74. Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN
 75. Komitet Zdrowia Publicznego PAN
 76. Komitet Rozwoju Człowieka PAN
 77. Komitet Neurobiologii PAN

W skład Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk wchodzą również Członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Członkowie Akademii Młodych Uczonych zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami.


KOMUNIKAT O 2 TURZE uzupełniających

Warszawa, 10 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 9 stycznia zakończyła się pierwsza tura wyborów uzupełniających do  Komitetów PAN. W związku z nierozstrzygnięciem wyborów w kilku komitetach naukowych PAN należy przeprowadzić drugą turę wyborów uzupełniających. Druga tura odbędzie się w systemie wyborczym w dniach 10-13 stycznia. Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu wyborów w każdym z 77 komitetów naukowych PAN.

Uwaga: w drugiej turze głosowania na listach wyborczych będą widniały tylko osoby z pozycji 30 lub 30 i 29 z równą liczbą głosów, a każdy głosujący może zaznaczyć tylko jedną osobę na liście. W dniu 10 stycznia 2020 r. zostanie wysłany z systemu wyborczego e-mail do wszystkich wyborców z tych komitetów, w których jest niezbędne przeprowadzenie II tury, z prośbą o głosowanie.

Romuald Zabielski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Komunikat  o wyborach do Komitetów PAN

Warszawa, 23 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20 grudnia zakończyła się pierwsza tura wyborów do 77 Komitetów PAN. Spośród 10680 osób zarejestrowanych i uprawnionych do głosowania, ważne głosy oddało 9075 osób. Na tym etapie zakończył się proces wyborów w większej części komitetów PAN. W pozostałej części należy przeprowadzić drugą turę wyborów, ponieważ na 30 miejscu, lub w kilku przypadkach także na 29 miejscu, znajduje się po kilka osób z jednakową liczbą głosów. Druga tura wyborów odbędzie się w systemie wyborczym w dniach 7-9 stycznia, a ostateczne wyniki ogłoszone po 15 stycznia 2020r.

Uwaga: w drugiej turze głosowania na listach wyborczych będą widniały tylko osoby z pozycji 30 lub 30 i 29 z równą liczbą głosów, a każdy głosujący może zaznaczyć tylko jedną osobę na liście. W dniu 7 stycznia 2020 r. zostanie wysłany z systemu wyborczego e-mail do wszystkich wyborców z tych komitetów, w których jest niezbędne przeprowadzenie II tury, z prośba o głosowanie.

Romuald Zabielski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Informacja dla nowo wybranych Członków Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratulujemy wyborów na Członków Polskiej Akademii Nauk !

Uprzejmie informujemy, iż  uchwały o ważności wyboru członków rzeczywistych
i korespondentów Polskiej Akademii Nauk przyjęte na wczorajszej (5.12.2019)  sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym dopiero od tego dnia osoby wybrane na Członków PAN nabywają uprawnienia członkowskie między innymi w kontekście wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN, nowo wybrani Członkowie PAN mogą od 1 stycznia 2020, zgłaszać do Dziekanów odpowiednich Wydziałów PAN, chęć przynależności i brania udziału w pracach jednego lub dwóch Komitetów Naukowych PAN.


Warszawa, 26 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Wybory członków do komitetów PAN na kadencję 2020-2023 są w tym roku po raz pierwszy prowadzone drogą elektroniczną. Stworzone do tego celu narzędzie, system wyborczy, dobrze pełni swoją funkcję, natomiast nieco mniej sprawnie zadziałał przekaz informacji. W związku z głosami o zbyt późnym przekazaniu w niektórych uczelniach informacji do wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu rejestracji kandydatów do komitetów naukowych PAN informuję, że system wyborczy zostanie ponownie otwarty w dniu 29 listopada i pozostanie otwarty do 6 grudnia (godz. 23:59).

Wejście do systemu wyborczego znajduje się tutaj: https://wyborykomitety.pan.pl Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji zamieszczone są w menu „instrukcja wyborcza” – plik .pdf pt.: „Instrukcja do głosowania”.

Ponowne otwarcie systemu ma umożliwić zarejestrowanie się osobom uprawnionym, które nie zrobiły tego w dniach 12-20 listopada br. Uwaga: Osoby, które wcześniej dokonały prawidłowo rejestracji nie muszą podejmować żadnych działań. Osoby, które popełniły błędy przy rejestracji, np. w danych osobowych, nr ORCID lub błędnie wybrały komitet czy opcję „głosuję” – „kandyduję” będą miały w tym czasie możliwość ich poprawienia.

Wybory do komitetów (głosowanie w systemie wyborczym) odbędą się zgodnie
z zamieszczonym na stronie https://wyborykomitety.pan.pl harmonogramem. Prosimy o zalogowanie się do systemu wyborczego i zagłosowanie w dniach 16-20 grudnia 2019 r. W dniu rozpoczęcia głosowania, tj. 16 grudnia, wszyscy prawidłowo zarejestrowani wyborcy otrzymają drogą elektroniczną przypomnienie o głosowaniu.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Szanowni Państwo,

W procesie rejestracji w systemie wyborczym, prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzanie afiliacji. Przez afiliację rozumiemy nazwę uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego i inne.

Jednostki organizacyjne uczelni takie jak, na przykład, wydział, instytut itp. nie są rozumiane jako afiliacja.


Warszawa, 7 listopada 2019 r.

 Szanowni Państwo,

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają w szerokim przedziale czasu, to jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Mimo to zdecydowaliśmy o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów do wszystkich komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Przedsięwzięcie to jest bardzo poważne, ponieważ obejmuje grono ponad 30 tysięcy naukowców uprawnionych do głosowania i bycia wybranym do jednego z 78 komitetów PAN.

Zbudowany przez Zespół Teleinformatyki PAN system wyborczy, umożliwi przeprowadzenie wyborów drogą elektroniczną, co oszczędzi wiele czasu i pracy ludzkiej, a także kosztów druku kart do głosowania i korespondencji drogą pocztową. System do głosowania zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów, a także należytą ochronę danych osobowych. Z systemu można skorzystać dosłownie w każdym miejscu na kuli ziemskiej do którego dociera Internet. Zanim jednak przystąpimy do wyborów musimy wszyscy, którym zależy na jak najlepszej działalności komitetów jako organów integrujących społeczność akademicką całego kraju, zbudować bazę danych do celów wyborczych. Musimy się zarejestrować w systemie i w wyznaczonym czasie oddać głos. Stąd mój gorący apel do władz uczelni wyższych, instytutów PAN, instytutów badawczych, komitetów naukowych PAN oraz Wydziałów i Oddziałów PAN o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji po to, aby dotarła do jak największej liczby uprawnionych do głosowania.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdą Państwo na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym zostanie otwarta dnia 12.11.2019. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w wyborach.

Przy tej okazji chciałbym również gorąco podziękować wszystkim ustępującym Komitetom naukowym PAN za ich aktywność oraz szereg widocznych sukcesów wynikających z ich działalności na rzecz uprawianej nauki i rozpowszechniania wiedzy.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk